MČR DoomTrooper Olomouc 2019

Report z mistrovství

Mistrovství ČR v Olomouci 2019

I tento rok se k radosti všech hráčů a fanoušků DoomTrooperu koná již téměř tradiční akce - MČR v Olomouci. Letos bude turnaj ve zcela novém - velmi svižném - formátu, takže je na co se těšit! Turnaj bude zárověň součástí cyklu DT Tour 2019.

Čas a místo konání

Turnaj proběhne v sobotu 9. listopadu od 9:00 (registrace 9:00 - 9:30) v restauraci Blues Rock Café Olomouc .
Turnaji bude dále předcházet neformální setkání hráčů v salónku restaurace Tortura v pátek 8.11. od 18:00.

Akce na FB: https://www.facebook.com/events/2125756887728955/

Ceny v turnaji

 • 1.-3. místo ... turnajový pohár
 • 1.-7. místo ... časopis Legenda (čísla 2-6/96, 3/97, 4/97)
 • 1.-7. místo ... velmi vzácné české karty z oficiálních edic (Žolík, Potulný žoldák, Ty už si nějak poradíš atd.)
 • všichni (během registrace) ... vzácné české karty z oficiálních edic
 • všichni (během registrace) ... 10 nových českých promo karet
 • Řezník duší (nejvíce vítězných bodů z jedné partie ve skupině) ... promo karta Big Bob podepsaná od skutečného Boba Wattse!!!
 • Ty už si nějak poradíš (nejoriginálnější deck) ... karta Kalistonianský tanečník podepsaná od českého Kalistonianského tanečníka (tedy Karla Oratora) + art book Spectrum: The Best in Contemporary Fantastic Art (25. ročník s obálkou od Paula Bonnera)
 • "Lůzr" Cup 1. místo ... karta Bitevní administrátor podepsaná od samotného ilustrátora (Paolo Parente)

Za karty věnované do turnaje organizátoři děkují hlavním sponzorům - Janu Kubicovi a Zolimu.

Formát - Take Five Cup

Soubory ke stažení:
Kniha zákona - obecná pravidla
Seznam omezených a zakázaných karet
Erata karet hraná na turnaji
V turnaji platí pravidla uvedená v letošních číslech Legendy 1/19 a 2/19 - tj. např nová pravidla pro tanky.

Pro turnaj budou dále platit následující speciální pravidla:

 • počet karet na ruce se snižuje na 5 (Tajný sklad apod. dolízne normálně do sedmi)
 • všechny karty zvyšující počet karet na ruce (Zjevné předurčení, Paladinovo hrdinství) - zákaz
 • hrací balíček = min. 45 karet
 • sideboard = přesně 15 karet (na počátku každé hry), použití sideboardu povoleno před každou hrou
 • počet kopií karet se snižuje na max. 3 exempláře od každé neomezené karty
 • VE SBÍRCE pouze 5 různých karet ze seznamu omezených (sbírka = deck + sideboard)
 • hry na 30 vítězných bodů
 • časový limit na hru 25 minut, každý se soupeřem odehraje 2 hry v základní skupině, max. 3 hry ve vyřazovacích bojích (na 2 vítězné hry)
 • nová omezená karta Plánovací komise: za každou akci líznete 1 kartu z knihovny (lze provádět opakovaně, během kroku odhazování karet opět max. 5 karet na ruce) - bude součástí 10 promo karet, které všichni dostanou při registraci
 • Potulný žoldák max. za 15 B (vykládající hráč má přednost)

Seznam karet po zahrání navždy vyřazených ze hry:
Base Set: DAR OSUDU, MALÁ ŠPIONÁŽ, NEMILOSRDNÁ ÚČINNOST, PĚKNÉ NADĚLENÍ, PŘEŠKOLENÍ, USPÍŠENÍ POŽADAVKU, VELKÁ NADVLÁDA
Inquisition: BOUŘE CHAOSU, LOUPENÍ A DRANCOVÁNÍ, NATHANIELOVA PŘÍLEŽITOST, SVITEK ROUHAVÉHO VZÝVÁNÍ, TAJNÝ SKLAD, VELKÁ VĚŠTBA, ZAVÁHÁNÍ, ZÁSOBOVACÍ POTÍŽE

FAQ

 1. POČET BOJOVNÍKŮ V HERNÍM BALÍČKU - MIN. 5 KS: Na začátku každé hry musíte mít v knihovně min. 5 bojovníků. Min. počet bojovníků v sideboardu není stanoven.
 2. KOUZLÍCÍ VOZIDLA: Připomínám, že podle Knihy zákona bojovníci uvnitř vozidel nebo považovaní za vozidla nesmí používat jakékoli efekty opevnění (tedy i karet považovaných za opevnění). Z toho vyplývá, že např. Letec Trevor Bartoloměj nesmí užívat Umění manipulace, přestože máte vyloženou San Doradskou katedrálu; nesmí se ani skrýt za Ochrannou zeď atd. Jistou výjimku zde tvoří speciál Městská taktika (nikoli pro ponorky a vzdušné koráby), ale to už bych prozrazoval moc...
 3. AKCE PRO BOJOVNÍKA VS. AKCE PRO HRÁČE: Je nutné rozlišovat mezi akcí pro bojovníka a pro hráče (např. Nomurův zrychlený krok vs. Kniha zákona). Akci pro bojovníka smíte provést pouze s daným bojovníkem (patří sem veškeré karty přiložení, které bojovníkovi dáváte za akce, popř. útok nebo Sabotáž s bojovníkem apod.).
 4. LEGENDA DOOMTROOPER VS. KNIHA ZÁKONA: Články o pravidlech v nové Legendě samozřejmě pocházejí z Knihy zákona, avšak prošly drobnými úpravami, proto jsou nadřazeny pasážím z Knihy zákona. Nejdůležitější z úprav je pravidlo pro Sabotáž, které říká: "Aby mohl bojovník provádět Sabotáž, musí být schopen útočit." Dříve stačilo, pokud byl bojeschopný, tzn. mohl se účastnit souboje (byť jen v roli obránce).
 5. KORPORAČNÍ VÁLKY: Na info kartě Korporačních válek je zásadní tato klauzule: "Během hry vám je dovoleno získávat výhody z karet ostatních hráčů s ikonami jiných příslušností (např. pomocí Ukradených dokumentů), ale nesmíte použít karty s nedovolenými ikonami ze svého sideboardu." Tzn. smíte vykládat pouze bojovníky s ikonou Korporačních válek, k nimž jste se na začátku hry přihlásili, a ostatní karty jen s ikonou obecnou nebo ikonou vašich Korporačních válek. Mimochodem je na Vás, jestli se na začátku partie přihlásíte ke Korporačním válkám, či nikoli (pokud je máte v sideboardu).
 6. ÚTOČNÁ AKCE: Útočnou akci (popř. útok, napadení) smí provádět pouze bojovník, který je schopen útočit. Např. Protiposádkový granát nemůže hodit bojovník, který je v úkrytu nebo má přiloženou kartu Už ani slovo; stejně tak nesmí vyvolat souboj (může být pouze obráncem) ani provést Sabotáž.
 7. ODPALOVÁNÍ MIN VS. ODSTRANĚNÍ BOJOVNÍKA ZE HRY: OPM (viz příloha) se odpalují až na konci fáze 5. Vykládání bojových modifikátorů (stejně jako většina jednorázových vybavení). Karty hrané KDYKOLI nebo V PRŮBĚHU SOUBOJE, které eliminují bojovníka ze hry (jako Vlna poctivosti, Nenadálý ústup, Pacifismus), vykládáte pouze před odpálením, neboť OPM ukončují souboj (a není již možné odstranit účastníka souboje). Protivník stihne vašeho bojovníka odstranit ze hry i v případě, že váš bojovník má OPM i první útok. OPM odpaluje vždy jako první útočník, popř. bojovník s prvním útokem, tzn. pokud mají oba bojovníci OPM, útočník (první útok) má přednost.
 8. ODPALOVÁNÍ MIN "NOVÝM" MLADÝM STRÁŽCEM: Mladý strážce z edice Heresy má stejnou schopnost jako Luteránský učedník s tím rozdílem, že se může obětovat, přestože je zraněný. Z toho vyplývá, že tento Mladý strážce odpálí OPM, je zraněn, ale neztrácí svoji schopnost "šumět" právě zahrané speciální karty. Tzn. může se poté obětovat a zrušit účinek Úniku o vlásek, Napálen a podobných karet hraných protivníkem. Luteránský učedník odpálí OPM, je zraněn a okamžitě přichází o svoji schopnost. Nesmí tedy "šumět" Únik o vlásek, Napálen atd.
 9. MALÁ DOMŮ: Na mistrovství je zakázáno hrát Malou domů jako reakci na vlastní karty, tzn. žádné zdvojování speciálních karet!
 10. KARTY, NA NICHŽ JE NAPSÁNO, ŽE JE MŮŽETE MÍT VE SBÍRCE (HRACÍM BALÍČKU) POUZE JEDNOU: Pokud tyto karty nejsou v seznamu omezených karet, nepočítají se mezi 5 exemplářů, které si smíte vybrat ze seznamu omezených karet do své turnajové sbírky (deck + sideboard).
 11. PROMO 2018 - OSOBNOSTI (viz příloha): Pokud má promo jiný název (Mitch, Big Bob, Razid II), jedná se o odlišnou kartu, kterou můžete mít ve sbírce 3x (např. můžete mít 3x Mitche Huntera a 3x Mitche a dokonce spolu mohou být ve hře). V opačném případě - poznámka "původní text" v seznamu karet - se jedná o stejnou kartu jako originál, pouze s jiným obrázkem (Vince Diamond, Kardinál Dominik, Crenshaw Vykupitel, Ostrovanka Indigo), tzn. takové osobnosti spolu nemohou být ve hře, neboť jsou totožné.
 12. DOMORODÉ MUTACE: Za zabití vlastního bojovníka Mutacemi získáte pouze body osudu.
 13. TRANSPORT / OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU: Připomínám klauzuli z Knihy zákona: "Pokud má některý z hráčů na Stanici bojovníka (a vy ne), musíte jako nejbližší BĚŽNOU akci provést TRANSFER či vyložit bojovníka na Stanici." Toto má přednost před povinností opustit úkryt, pokud máte všechny své bojovníky v úkrytu! BĚŽNÁ akce je jedna ze tří akcí, které máte k dispozici během svého kola. Pro akci Opuštění úkrytu platí stejné pravidlo, tzn. jako první BĚŽNOU akci musíte opustit úkryt, pokud máte jediného bojovníka v úkrytu. Dále připomínám, že transfer během souboje není možný.
 14. ŠŤASTNÝ ÚSUDEK: Za speciální karty s globálním efektem budu v tomto případě považovat např. Algerothův hněv, Poddejte se, Ne tak zhurta, Vnitřní stud, Vlnu poctivosti apod. Karty hrané PŘÍMO (zaměřené) na bojovníka nebo jeho přiložení jsou např. Nenadálý ústup, Selhání, Už ani slovo, MIA, Tupá čepel, Došlo střelivo, Falzifikát atd.
 15. KARDINÁLOVA POKLADNICE / STRÁŽ Z BAUH. GARDY: Před Napálen neochrání, obě karty stráží pouze body ve vašem banku osudových a vítězných bodů, kam se tyto body nejprve musí dostat (Napálen proběhne ještě před touto "transakcí"). Navíc Garda chrání vaše body, pouze pokud je v Mužstvu, po přesunu na Stanici nebo do Kohorty (např. Temnou návštěvou) tuto schopnost ztrácí.
 16. NAVIGAČNÍ CHYBA: Funguje stejně jako Missing in Action a Oddech v týlu - bojovník není ve hře (je pod touto kartou "uschován").
 17. VĚČNÉ PROKLETÍ: Prokletý bojovník je imunní vůči účinkům všech speciálních karet (stejně jako bojovník imunní vůči Umění nemůže být ovlivněn žádným kouzlem - ani nepřímo).
 18. FALEŠNÝ ÚTOK: Na kartě je uvedeno: "Vaše síly musí obsahovat stejný počet bojovníků ve stejných oblastech a jejich celkové H musí dosahovat alespoň poloviny celkového H obránců." Tzn. že součet hodnot Vašich bojovníků, které párujete, musí dosáhnout alespoň poloviny součtu hodnot soupeřových bojovníků (zaokrouhleno nahoru přirozeně). Čili pomocí Ex-žoldnéřů toho pravděpodobně příliš nespárujete...
 19. NASSAL: Nesmí NIKDY automaticky zabíjet, tedy ani pomocí OPM (tzn. může Miny dostat, ale nesmí je vůbec použít).
 20. TEMNÉ ODSTRANĚNÍ: Bojovník, jemuž je udělena tato Černá symetrie, smí během souboje, kterého se účastní, zaplatit 10 B a obětovat jednu kartu ve hře (vyjma bojovníků). Tímto způsobem lze vyřadit i několik karet během jednoho souboje.
 21. HLAVNÍ VLNA ÚTOKU: Každý z Vašich Doomtrooperů může v tomto kole jednou zaútočit - a to KDYKOLI. Mezi těmito útoky lze provádět neútočné akce. Po těchto útocích lze provést Sabotáž, protože jde o útoky KDYKOLI jako v případě Rozsáhlé ofenzívy (viz Kniha zákona, s.
 22. KOMUNIKAČNÍ ŠUM A "ŠUMÍCÍ" KARTY OBECNĚ: Viz Legenda Doomtrooper 2/19, s. 20. Jedná se o karty Věštecký talisman, Zapuzení, Luteránský učedník, Mladý strážce (Heresy), popř. Malá domů kopírující Komunikační šum soupeře.
  Pokud je zrušena libovolná karta hraná KDYKOLI, vracíte se do okamžiku před jejím zahráním, tzn. můžete ji zahrát znovu, nebo reagovat jinak.
  Příklad 1: KOMUNIKAČNÍ ŠUM zrušený LUTERÁNSKÝM UČEDNÍKEM můžete vyložit znovu, nebo na předtím zahranou speciální kartu reagovat UKRADENÝMI DOKUMENTY.
  Příklad 2: ZJEVNÉ PŘEDURČENÍ zrušené VĚŠTECKÝM TALISMANEM můžete vyložit znovu.
  Chcete-li reagovat speciální kartou hranou KDYKOLI, musíte ji mít ve svém listu. Chcete-li reagovat kouzlem Umění (sesílaným KDYKOLI), nemusíte ho mít v ruce a můžete ho vyhledat pomocí VYVOLÁNÍ KOUZLA (např. ZAPUZENÍ jako reakci na KOMUNIKAČNÍ ŠUM).